lørdag den 29. november 2014

Ingen bier på vingerne og oxalsyre

De sidste tre uger har jeg ikke set nogen bier på vingerne. Heller ikke, når solen titter frem. De er gået i vinterhi. Temperaturen om dagen er nu nede omkring 2-3 grader.

Idag har der formiddagsmøde i biavlerforeningen. Skolebigårdens stader skulle oxalsyrebehandles og den begivenhed havde trukket en 15 medlemmer af huse. Hans Jørgen docerede og vi fik lov at 'øve' os på skolebierne. 30-35 ml oxlasyre blandet med sukker og vand pr stade. Afhængig af familien størrelse. Oxalsyrebehandling er nødvendig for at holde varroamiderne stangen. 
Hvorfor nu? Baggrunden er, at der ikke er yngel på nuværende tidspunkt og det giver en effektiv behandling. Bierne fordeler selv skidtet ved så at sige gnide det giftige stads rundt på hinanden. Hm....
Et af skolebigårdens stader får en omgang
Interesserede kunne få oxalsyreblandingen med hjem til behandling af bierne i egen bigård.

Samme eftermiddag gav jeg mine tre stader en tur. Anbefalingen er, at de får en omgang igen sidst i februar, inden der kommer ny yngel.


I det gule opstablingsstade, yngste familie, danner bierne vinterklump over fem tavlegader


Det røde trugstade, næstyngste, har bier på et tilsvarende antal gader
I den oprindelige familie sidder bierne også på fem gader. Dog lidt anderledes, da der her 
er et magasin ovenpå (som er pillet af, mens jeg giver oxalsyre), hvor en del af klumpen sidder. 
Familien er tydelig vis større.
I alle tre stader var der godt med foder. Så indtil videre ingen panik. De næste tre måneder skal bierne fortære sukkervand, holde varmen og drømme om sommer og nektar og pollen i lange baner. Og så fordele det giftige stads som forhåbentlig tager livet af bier der er ramt af plageånderne.søndag den 9. november 2014

Lav sol over skoven og økologisk honning

Lørdag d. 1. nov kl 14 er skyggerne allerede lange. Solen sidder lavt og kommer dårligt over trætoppene. Men, som nævnt igen og igen, når solen rammer staderne så kommer bierne ud.


Svært at se, men der er heftig aktivitet i stadet
Der er igen fokus på økologisk honning. Den stramme fortolkning af EU-reglerne i DK har været under behandling i DR i Madmagasinet og P1Morgen. Formentlig på baggrund af den konference der er afholdt om dette emne i oktober.
Reglerne går i korthed ud på, at i DK, er kravet til økologisk honning, at der skal sættes en passer i bistadet og så lave en cirkel med en radius på 3 km og indenfor denne afstand må der ikke være afgrøder der er sprøjtet med pesticider. Så må honningen få Ø-mørket. Nærmest umuligt i DK.