onsdag den 14. januar 2015

Bi-Historietime og kvinder i biavl 1889

Jeg faldt et sted på nettet over en bog udgivet i foråret om 'Holbæk amts biavlerforening 1885-1998'. Skrevet af Martin Thyssen. Det synes jeg lød interessant, da min fars familie stammer fra dette område. Mon der var biavlere tidligere i familien og som havde gjort sig bemærket i foreningssammenhæng? Nå, det var der ikke. Øv!


Forsiden på bogen

Men spændende alligevel. Bogen fortæller historien om en lokalafdeling af dansk biavl. Kampen mod den ondartede bipest går som en rød tråd igennem den tidlige del af historien. Og har tilsyneladende været ret udbredt op til midt i det 20. århundrede. Der holdes kurser, inspiceres og føres tilsyn. Lidt som varroabekæmpelsen idag.

En af hovedpersonerne i bogen er Hans Erslev, lokalformand igennem en lang årrække, men også involveret i foreningsarbejde i biavlerforeningen m.m. Tilsyneladende en central person i udviklingen af dansk biavl.
Nu kommer det pudsige:
Hvis du kikker på min blog fra 28. maj om 'Fører i biavl', kan du se, at bogen er udgivet i 1950. Men det er 8. oplag. Bogen er udkommet første gang i 1887 og anmeldt herunder (kopi af side fra bogen). Det er Hans Erslev der har oversat og fortolket bogen fra engelsk. Altså en grundbog med mindst 60 år i dansk biavl. 
Mon ikke Eigil Holms uundværlige 'Lærebog i biavl', som netop er kommet i en ny revideret version, opnår samme status.

Anmeldelse fra 1887 af Hans Erslevs bog
Et enkelt citat fra bogen. Et foredrag af Fru Karen Demant i Holbæk Amts Biavlerforening fra 1889:
"...fortalte i et livligt foredrag en del af biernes naturhistorie og forklarede medbragte billeder. Hun dvælede særligt ved at kvinderne skulle lægge sig efter at passe bierne, da de derved kunne skaffe sig en vis ret til en del af udbyttet, og ved at sælge honning få en skilling til hjælp i husholdningen. Hun fremhævede også, at de af mændene, der dreve biavl, gjærne vare ædruelige folk".

Den lader vi lige stå et øjeblik.

søndag den 4. januar 2015

Ny layout og bienenkugel


Jeg har benyttet årsskiftet til at ændre på layout. Jeg prøver med sort. I dette layout hænger billeder og tilhørende tekst bedre sammen. Alle indlæg ligger nu i arkiv i højre side. Samlet under den enkelte måned. 

Et fjerde stade? En mulighed kunne være det tyskudviklede 'Bienenkugel', som lyder spændende og nytænkende. Se mere her; http://www.bienenkugel.de/ 


Waldkindergarten - fantastisk billede fra Bienenkugels hjemmeside

Bienenkugel er omtalt i Tidskrift for biavl nr 10, 2014.

Men er der fødegrundlag for fire bifamilier? Jeg har prøvet at spørge på Biavls forum. Foreløbig har en biavler svaret. Han vurderer at der er rigeligt grundlag til familieforøgelse. Jeg vover et stade mere.