mandag den 27. april 2015

Flytning af bier og sved på panden

Torsdag aften blev bierne i det gule stade lukket inde mhp at køre dem til Sjælland fredag eftermiddag.
Da jeg kom hjem fredag og ville pakke stadet i bilen opdagede jeg at der var masser af trækbier omkring den blokerede flyespalte. Og endnu flere på siden. Torsdag aften var jeg åbenbart kommet til at dreje magasinet lidt på bunden, så der var plads til at komme ind og ud.
Hm..., hvad så. Prøvede at åbne for flyvesprækken og ind strømmede alle de belæssede trækbier. Så lukkede jeg igen, men der var jo flere trækbier ude og de kom nu til den lukkede sprække. Prøvede at åbne igen, men nu fløj en de tømte bier ud....

Hm, ventede fem minutter, så var det lige som om trafikken gik i stå. Jeg lukkede igen og flyttede stadet et par meter. Total ro.
Jeg listede stadet ind i bilen og kørte mod Sjælland. Midtvejs opdagede jeg en bi i sideruden og blev lidt klam. Især da trafikken gik helt i stå hen over Fyn. Havde jeg ikke fået sat magasinet ordentligt?

En enkelt bi mere i bagruden.Så skete der ikke mere. Da jeg to timer senere listede stadet ud ved sommerhuset, var der et nogle flere bier bag i bilen. De må have siddet på undersiden.

Forseglet stade landet på sin nye plads. 

Transporten lykkedes og nu skal bierne væne sig til de nye omgivelser. Efter en time kikkede første ud. Men interessen var begrænset. Jeg linnede på låget og der var god aktivitet i stadet.

Efter en times tid kikker de første bier ud i aftensolen

Lørdag morgen var bierne klar til at tage det nye område i øjesyn. Selv om solen ikke var fremme, var trækbierne ude. De bor nu på Drøsselbjerg og har næsten udsigt over Storebælt.
Spændende bliver det at se, hvad de kan hitte.

Søndag morgen var der første tilsyn. Bierne sidder tæt på 10 tavler. Der er virkelig gang i yngelproduktionen. Jeg sætter et magasin nedenunder med kunsttavler og flytter en enkelt fodertavle ned, så der bliver plads til en varroatavle bag yngellejet.

Bierne sidder tæt. 
Så er der plads til bienenkugel, hvor det gule stade stod.

Tilsyn i det røde og grønne stade viste, at bierne sidder tæt. Meget tæt. På 10 tavler. Jeg tilsatte dronetavle og to ekstra jomfrutavler i rødt stade.
De varmer op til rapstrækket.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar