søndag den 31. maj 2015

Grøn ørken, grøftekanter og døde dronninger

Landskabet omkring Ussinggård skov har ændret sig i år. Sidste år var der rapsmarker så langt øjet rækker på nordsiden af skoven. I år er de samme marker plantet til med forskellige kornsorter.
På sydsiden er der majs og vest for skvoven også kornmarker.
I bisammenhæng en ren 'grøn ørken'.

Jeg har så tænkt, at floraen i grøftekanterne kan afbøde en del af problemet. Fx er der længere stykker med lægekulsukker på Ussingvej, lige op til skoven. Og mælkebøtter. Men sidste år klippede kommunen allerede grøftekanterne midt i juni. Se min blog fra 16. juni sidste år.
Jeg har henvendt mig til kommunen for at høre om de kan rykke klipningen til senere på sommeren.
Fx er humlebien også en hyppig gæst i lægekulsukker.

Øst for skoven - grønne marker og grå himmel = ingen bier
Nord for skoven - grønne marker og grå himmel = ingen bier
Syd for skoven - grønne marker og grå himmel = ingen bier
Vest for skoven - grønne marker og grå himmel = ingen bier

Imens vi venter på svar kan man læse i Odder kommunes plan for 'Praksis for vedligehold af grøftekanter'. En rigtig fornuftig plan, der er lavet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Kombinationen af grøn ørken og en usædvanlig kold, våd maj måned er hård for bisamfundet. Og dermed for forårshonningen. Der summer mange ledige arbejderbier rundt i stadet. Og måske en dronning i sværmtilstand?

Jeg har nu fået manglende tavle til kuglestadet og har bygget fint tag. Der er monteret ny skuffe under kuglen. Beregnet til midenedfald, men også til at fylde op med dødt træ. Det skal virke som regulator af luftfugtigheden i kuglen.

Ny skuffe tilpasses og monteres
En jomfrudronning er bestilt og lørdag skulle stadet så sættes i gang med unge ammebier fra de to andre stader. hans-Jørgen, den lokale biavlerformand har foreslået en metode. Den vender jeg tilbage til, når operationen er afviklet.
Men jomfrudronningen gik kold i løbet af fredagen. Der blev meget stille i det lille bur. Et par af de medfølgende hofdamer var helt stille og efterhånden var der slet ikke liv. Jeg har nu bestilt en ny dronning og prøver mandag.

Bikuglen med tag - og en solstråle...
I det grønne stade var dronningen usynlig onsdag, da jeg gennemgik yngellejet. Hm.....jeg spekulerer.
Da jeg tjekkede i dag var der en forseglet dronningecelle på en af tavlerne. Uden at tænke over det pillede jeg cellen af og smed den væk. Jeg fandt ikke dronningen ved resten af gennemgangen og først da gik det op for mig, at der var en bagtanke med den forseglede dronningecelle. Der er ingen dronning og de er ved at lave en ny. Satans! Lidt for impulsiv og forkert rækkefølge.
I morgen tjekker jeg igen. Håber jeg har overset en dronningecelle. Eller, at der er celler med æg, så de kan starte forfra med en ny dronning.

Lad os slutte denne lidt triste dag med et opløftende foto fra i søndags fra Drøsselbjerg:

Sol = aktivitet


mandag den 25. maj 2015

Nye tavler klar - kom så bierne!

Vinteraftenerne er gået med at klargøre en masse tavler til familieforøgelsen. Med tre produktionsfamilier er der brug for flere tavler. Om alt går vel. Rammerne købes uden tråd og voks.
Det er fast hjemmearbejde, at sætte tråd i rammerne og bagefter smelte voks på trådene.

En stak tavler med tråd

Færdige tavler med tråd og voks
Dronelarverne er spist. Et par store flagspætter har været hyppige gæster. Henter nok guf til ungerne. Musvitterne holder sig i baggrunden. Og skovskaden er med, når flagspætten er væk. To dage så er der ryddet op.

Igår kikkede jeg dronetavlen igennem på Drøsselbjerg. Et tavle med celler, men kun med nylagte æg. Den må vente en uge.
Familien er blevet endnu større og første honningmagasin virker tungt. Flere tavler er fyldte og der er så småt gang i forseglingen. Jeg satte et andet honningmagasin på.

Trafikprop i det gule stade på Drøsselbjerg

Gul pollen lige nu.
Der mage frugttræer og stadig mælkebøtter i blomst. Der er desværre ikke rapsmarker lige op ad stadet. Bier skal ud på en kilometers flyvetur.

Håber at jeg får gang i bienkugel i næste uge. Mangler stadig at få erstattet den knækkede ring i midten.
Men ellers er alt klar. Jeg har fået fat i en sværm, så det bliver en 'fejesværm' der befolker kuglen. Det betyder, at jeg skal ud og købe dronning i næste uge.


søndag den 17. maj 2015

Dronetavlen virker og trist nyhed fra USA

For tre uger siden satte jeg dronetavler i mine tre stader. Jeg må sige at bierne har forstået budskabet. De har bygget i stor stil.

I opstablingsstadet var der to felter med forseglet yngel
Idag har jeg høstet forseglet droneyngel til den store guldmedalje. Og så er det jo spændende, hvor mange mider der er.
På Drøsseljerg ser det sådan ud:
De brækkede tavler med dronelarver. Jeg er på jagt eftter varroamider.
Og hjemme i skoven er det samme syn. En forseglet tavle i det ene stade og to i det andet stade.

Tre fyldte dronetavler og enkelte celler med honning.

De brækkede tavler på fuglebrættet. Mejserne får chancen for ernæringsrigt kosttilskud.

Heller ikke i disse tavler kan jeg konstatere varroamider og det er jo en glædelig konstatering. Jeg må indrømme jeg ikke har åbnet hver eneste celle, så der kan selvfølgelig være mider.

For alle tre familier gælder det at de ekspanderer helt vildt. I trugstaderne er hele bunden fyldt med tavler, så dronningen har plads til yngel og et magasin ovenpå til honning.
I opstablingstadet er der gang i byggeaktiviteten i honningmagasin.
Spændende at se, hvad det kan føre til.

I USA er der 'massedød' blandt bifamilier. 40% af familierne er døde i løbet af det sidste år, Link til Surveylørdag den 16. maj 2015

Humlebi og jordbier

På Drøsselbjerg er der mange humlebier. De er nysgerrige og vil gerne kikke nærmere på stadet. En sætter sig på stenen under stadet og straks kommer en vagtbi ud. Humlebien kravler nærmere og nu går vagtbien direkte på humlebien. Sætter sig på den og de tumler ned i det lange græs. Prøver at se, hvad der sker, men der er for mange bier ved flyvesprækken. Lidt efter summer humlebien op fra græsset og tager flugten....

Jordbier findes flere steder i græsplænen. Har opdaget flere huller.

Jordbi på vej hjemDe to trugstader er tilset. Begge dronninger er i live og sætter masser af yngel. Dronningegitter er isat mhp at forberede udskiftningen af yngeltavlerne fra overvintringen.
Jeg undersøgte en af tungerne fra dronetavlen i røde stade. De forseglede celler jeg åbnede havde ingen varroamider. Et godt tegn.

torsdag den 7. maj 2015

Besøg af kyndig biavler og sunde bier

Den flyttede bifamilie er nu synet af kyndig biavler fra Slagelse. De er sunde og raske og er ikke plaget af ondartet bipest eller stenyngel.
Og, når der kommer en biavler forbi er der altid tid til en bisnak. Vi snakkede bl.a. om, hvordan jeg kan få gang i mit kuglebistade. Og her blev introduceret en nyt begreb, som jeg ikke kendte. En 'skaksværm'. En sværm der skabes ved at købe en befrugtet dronning og ryste en masse bier af i en kasse (3 liter) og tilsætte den befrugtede dronning. Det må undersøges nærmere.

Biavler åbner for stade

Udpeger område med indfløjet nektar . Ukyndig biavler i træsko fik et stik på siden af foden

Kyndig biavler i gang med at syne en tavle

Droneatavlen ses efter for sygdom

Bierne sidder tæt på tavlerne og der er meget åben yngel

Tavle med krøbet yngel og droneceller i kanten af tavlen 
Den kyndige biavler skulle videre til jordbæravler med store drivhuse med jordbær. Avleren køber hvert år en bifamilie som sættes i drivhuset og bestøver blomster.mandag den 4. maj 2015

Gang i udflytterne og ingen sundhedsattest...

Udflytterne har overlevet den første uge på Drøsselbjerg. De er blevet mange flere og har travlt med indsamling af pollen og nektar.

Gang i de flittige trækbier - fortrinsvis gul og orange pollen

Jeg begik en alvorlig fejl i forbindelse med flytningen af det ene stade. Jeg var ikke opmærksom på at mine familier inden skulle have en sundhedsattest af en kyndig biavler. De blev flyttet uden attest og nu har jeg så lavet en aftale med lokal kyndig biavler fra Slagelse der kommer forbi i løbet af ugen.

Som sagt er familien i voldsom vækst og den tredelte varroatavle var fuldt udbygget, men tilsyneladende har dronningen ikke været på besøg endnu i nogen af dem endnu. Kunne ikke se larver, men der kan vel være æg.
Tredelt varroatavle/dronetavle
Idag opdagede jeg så at en bi/hveps forsvandt ned i et hul i græsplænen. Holder øje den kommende periode for at bestemme, hvad det er.