mandag den 29. juni 2015

'Byger der går og kommer...' og lidt bi-poesi

..det er den danske sommer. Vejret er stadig omskifteligt, men på Drøsselbjerg er mottoet stadig, 'Vi skal ud og samle'. Fra tidlig morgen er bierne i gang. Og nye kuld af arbejderbier klækkes løbende. Ihvertfald afslørede eftersyn i går, at der stadig er godt med yngel. Men i løbet af den sidste uge er droneproduktionen aftaget. Der var ingen droneceller at skære væk.
Og udenfor stadet er der ofte tæt af unge bier, der tester vinger og bliver bekendte med omgivelserne.
En bifamilie kan i øvrigt producere op til 300 kg honning i løbet af en sommer. Langt den største del bruges som energi til opvarmning.

En pollensamler har ca 15 mg pollen med hjem i sine pollenbukser pr tur. En familie samler ca 20-30 kg pollen på et år. Det svarer til omkring 20 mio pollenture i familiens tjeneste.

Snebær, pollen ringe, nektar 3
Storkenæb, pollen 2 og nektar 2
Den tyske professor og biforsker Jürgen Tautz's "Buzz aboult bees - biology of a superorganism", er en fantastisk bog om forståelsen af bifamilien som en superorganisme (gælder også for fx myrer). Kan anbefales til biavlere, hvis du vil have en dybere forståelse for biernes liv. Jeg har ikke læst den på originalsproget men i en engelsk oversættelse.

Sine steder er den nærmest poetisk:
"Honey is the solar energy source in the darkness of the hive. Solar energy is captured by plants, and chemically transformed into the sugar of nectar. Honeybees take the nectar into the nest, and store the chemically bound solar energy as honey."

onsdag den 24. juni 2015

Dronningerunden, mystik i skoven og Bistad

Efter konsultation af Hans-Jørgen er jeg endt med følgende løsning på de manglende dronninger:
De to trugstader har fået tilsat et stykke tavle med æg (fra skolebigården). Jeg transporterede tavlen med friske æg hjem på maven (kunne ikke være i tasken på motorcyklen). Tavlen skar jeg op i tre dele og fordelte i de to stader. Jeg brugte tomme felter i dronetavlerne.
Spørgsmålet er om bierne vil fodre på dem og lave dronninger. Det bliver spændende at se om det lykkes. Hans-Jørgen mener, at der er stor risiko for at familierne ikke vil modtage en fremmed befrugtet dronning. Derfor dette forsøg.

Jeg valgte at gøre noget andet med aflæggeren. De fik en befrugtet dronning i bur. Vi må se om de tager hende til sig.
Jeg havde ikke lige overskud til at tage fotos idag. Det var en kompliceret operation og bierne er moderat utilfredse med at være moderløse.

Dronning på udkik;-)
Og så til det mystiske.
I sidste uge ringede Lotte en dag jeg var på arbejde og fortalte, at der var tusindvis af bier i luften over staderne. Ikke som de plejer lige udenfor flyvesprækken, men nogle meter oppe over staderne. De satte sig ikke på en gren, som man kunne forvente, når det er en sværm.
Måske er forklaringen, at en dronning (uden farve fra et af trugstaderne) er sværmet og har slået sig ned i kuglenstadet med en lille flok bier.
Det kan forklare, at jeg for et par dage siden konstaterede en umærket dronning i kuglestadet, hvor jeg ved, at der blev tilsat en mærket dronning 1. juni.
Og hun er befrugtet, al den stund, at der er åben yngel i stadet.

I Botanisk have i Aarhus er et nyt initiativ skudt op. To bistader godt i læ opstillet af foreningen Bistad.Fantastisk projekt, hvor de selv skriver sådan på www.bistad.dkwww.bistad.dk:

SocialAnsvarlighed
BISTAD muliggør, at udsatte borgere, samt frivillige i spændet fra studerende til pensionister i Aarhus kan engagere sig i et relevant og vigtigt projekt. Vi tilbyder fleksibelt arbejde med et stærkt fundament i fællesskabet om produktionen af honning.

To opstablingsstader med Rådhustårnet og Eliassons Rainbow Panorama i baggrunden

mandag den 22. juni 2015

Ind og ud af himlen fra alle verdenshjørner og dronningeløse stader

19. Juni: 13 gr, overskyet, blæsevejr er ikke lig med bivejr. Trækbierne på Drøsselbjerg er ligeglade. De kender ikke til fridage. Ok, strid blæst og styrtregn holder dem inde. Ellers er de på farten. Det er vildt imponerende.
Sådan ser en driftig højtydende dronning ud:

Dronning (grøn prik). Bemærk hoffet udenom og en der fodrer hende
To dronetavler med forseglede celler kunne fjernes og lægges ud til fuglene.

To 'knækkede' dronetavler. Ingen synlige varroamider
Humlebi nærmer sig bistadet der dufter rigtig godt og lokker.....
De pløjer gennem luften fra alle retninger. Sommerhusområdet må give et godt fødegrundlag og måske med meget korte trækafstande. Selvom der ikke lige nu er oplagte trækkilder. Og så alligevel.


Cotoneasta og uægte jasmin

Bierne hjemme i skoven opfører sig anderledes. Trægere i optrækket. Gennemsynet idag viste ingen dronninger i de to trugstader.
Men i kuglestadet var der bid. Det mystiske er at dronningen ikke var farvet. Hun fik en blå klat.

Dronningen og celler med pollen, larver (åben yngel) og forseglet yngel

onsdag den 17. juni 2015

54 kg honning og svar fra kommunen

Lørdag satte jeg bitømmer i opstablingsstadet på Drøsselbjerg. Under fjerde magasin.
Søndag eftermiddag var det så tid til tyveri af honning ved højlys dag. Der sad stadig en del bier på tavlerne i de to øverste magasiner. Dem fejede jeg af og så blev tavlerne samlet i to 'lugttætte' kasser.
Jeg synes duften af denne honning er helt speciel. Virker meget krydret og med tydelig blomsterduft. Spændende.
Det blev til 17 tavler = 27 kg forårshonning. Vildt.

Tavle med forseglede celler
Søndag aften satte jeg bitømmer i det grønne stade og det røde må klare sig uden. Vi har lånt slynge af den lokale biavlerforening.

Mandag slyngede jeg Drøssselbjerg honningen.

Skrælning af tavle, der kun havde en lille forseglet del foroven. Tændstikprøve viste at honningen var klar
Den første honning løber gennem sien og i tappespanden
Tirsdag tog jeg honning fra de to trugstader. Ni tavler fra hvert stade. Og lidt pudsigt gav de to stader tilsammen 27 kg skovhonning. Den samme mængde som den ene stade på Drøsselbjerg gav.
I alt 54 kg honning. Fantastisk høst. Sidste år gav det grønne stade 10 kg i forårshøst!!!

Og efter en rykker til Hedensted kommune kom der endelig svar på, om det er nødvendigt at slå grøftekanterne så tidligt på sommeren. Inden svaret kom, har de været forbi med klipperen og har slået grøftekanterne godt og grundigt. En uge tidligere end sidste år. Virkelig en kommune med sans for natur og levemuligheder for insekter, fugle og natur.

Nå, men her er svaret:

"Jeg vil gerne undersøge om vi kan gøre noget for at minimerer slåningerne, men oversigt og trakfiksikkerhed kommer først.
Jeg sender denne mail videre til materielgården så de er informeret.
Materielgården er informeret.

Med venlig hilsen Xx
Skov- og Landskabsingeniør"

Jeg skrev efterfølgende og sendte Odder kommunes plan for 'fornuftig' forvaltning af grøftekanter.
Det vækkede tilsyneladende interesse. Måske er der ændringer på vej......

søndag den 14. juni 2015

Dronninger krøb, aflægger og læserhilsen

Torsdag blev en lang eftermiddag i bierne. Onsdag besluttede jeg, for at sikre familiens overlevelse, at jeg ville lave en aflægger med en af de tavler, hvor der sidder en forseglet dronningecelle.

Jeg indkøbte en Readan-bund, fandt en plads til stadet og gik så i gang i rødt stade med at lede efter dronningeceller. Jeg fandt straks en cellle, hvor dronningen var krøbet. Jeg kom altså for sent.....

Resten af dronningecellerne var bidt op i siden. Så meget for den plan. Hm....

På det grønne stade var der mange bier i luften og mange bier på stadet omkring flyvesprækken. Jeg besluttede mig for et eftersyn og konstaterede, at der var bier på alle tavler, på siderne af magasinerne. Bier alle vegne. Overalt. Jeg benyttede lejligheden og satte en etage mere på trugstadet, så der er plads til to magasiner mere. De fik straks et magasin med tavler.

Grønt højhus
Eftersynet viste også en krøbet dronning over dronningegitteret i grønt stade. Og flere forseglede dronningeceller i bunden. Jeg besluttede mig for at lave en aflægger fra grønt stade. Fandt en tavle med en dronningecelle, et par tavler med pollen, en fodertavle og en yngeltavle mere. Til slut ryste ammebier fra tre tavler ned i stadet også.

Dronningegitteret fjernede jeg, så dronningen kan komme ud og blive befrugtet. De sidste forseglede dronningeceller må de selv tage sig af.

Aflægger med minimal flyvesprække
Bierne i kuglestadet er flittige. Har spist det meste af foderet og breder langsomt celler ud over ringene. Stadig centreret om toppen af de midderste ringe.


Og så en sjov iagttagelse fra en bloglæser, Ebbe Rasmussen:
"Jeg har en mejsekasse, hvor der er et hvepsebo i toppen ved flyvehullet. I bunden af kassen er der humlebier. De er ikke gode venner, og en humlebi har endda været på visit inde i hvepseboet. Humlebierne gnaver tilsyneladende af "papiret" ved hvepsenes flyvehul. Hvad sker der? Jeg holder meget af humlebier og kan ikke fordrage hvepse. Jeg ved godt, hvem jeg holder med.
Jeg er pensioneret skovfoged og har set meget i mit liv; men dette er nyt stof!
Med venlig hilsen Ebbe Rasmussen"

mandag den 8. juni 2015

Fem magasiner, kuglen og kasse til humlebien

På Drøssselbjerg er alt godt. Bierne er virkelig flittige. Og har tilsyneladende et godt trækgrundlag i området med mange haver. To magasiner er om ikke fyldt med honning, så dog på vej.
Jeg har sat 5. magasin på. Eftersynet bragte ikke dronningen frem, men der er virkelig meget yngel. Og forseglede tavler med honning. Tænker de er klar næste uge til slyngning.På midtsjælland er der også bier. Og humlebier. Sjovt at se, hvordan de konsekvent vælger hvert sit fødegrundlag. En gulregn og dronningebusk er nærmest vokset sammen.

Gulregn og dronningebusk i blomst

Humlebi med pollenbuks
Bi i dronningebusken
Jeg så ikke én bi i gulregnen og ikke en humlebi i dronningebusken.
Humlebien er truet, så hvis du vil gøre noget konkret for humlebien, så byg en redekasse. Se her hvordan > http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=44904

Tilsyn af de to trugstader viste det samme som sidst. Ingen dronning at se. I det røde stade er der dog 4-5 dronningeceller. Overvejer om jeg skal skære en celle fra i det røde og tilsætte til det grøne, hvor det ikke virker som om der er en dronning på vej. Omvendt er de rolige og passer familien. Ingen knurren.

Dronningecelle i kanten af yngeltavle

Bikuglen er fortsat ok. Bierne spiser godt af foderet og er i fuld gang med at bygge celler.

Flittige bier i gang med cellebygning
I dag var jeg nervøs for om der var røveri i gang, men det var bare en del af bierne der var på jomfruflyvetur.

Summen om det enlige hul i kuglestadet

onsdag den 3. juni 2015

Bikuglen åbnes og Queen bee's wedding flight

Efter to dages indespærring var det tid til at åbne for et flyvehul og tjekke bierne i bikuglen. De var ikke vilde med at komme ud. Enkelte var lige ude på en kort tur og så ind igen. Lige nu er de mest optaget af at stifte ny familie. 

Ståltråden i midten er for at forhindre mus i at komme ind
Toppen af kuglen. Bierne har samlet sig omkring hullet hvor foderet er tilgængeligt

Bierne sidder i klump i toppen af staden
Forhåbentlig sidder de i klumpen og passer på dronningen
Jeg har til gode at se om de er begyndt at bygge celler. Om nogle dage flyve dronningen forhåbentlig ud for at parre sig med nogle sunde droner.

Den østrigske instruktør Markus Imhoff har ved hjælp af mekaniske droner fotograferet parringsakten. Vi kommer helt tæt på 'dronesamlingspladsen' og ser, hvordan erobringen foregår og resultatet - parringstegnet. Helt fantastisk fascinerende billeder.

tirsdag den 2. juni 2015

Bier i bikuglen og en forsvundet dronning mere

I går, 1. juni blev bikuglen endelig befolket af bier fra de to trugstader. Metoden er en blanding af 'skaksværm' og en 'Hans-Jørgen', den lokale biavler-formand.
Der kom en ny dronning med posten fra www.fredeligebier.dk og hun virkede veloplagt. Vejret var tåleligt, så vi gik i gang med operation 'Bienenkugel'.

De tre ingredienser; bikuglen, dronningen (lille gule bur) og unge bier i baljen
Opskrift:
Vokstavler er isat for at hjælpe familien i gang og sikre en nogenlunde regelmæssig opbygning af tavlerne
Ryst unge bier fra tavler med åben yngel ned i en balje. Ca. 1 liter eller lidt mere. Spark nogle gange til baljen for at få trækbierne til at flyve hjem. Efter ca 20 min sprøjtes bierne med en sukkeropløsning (35-40%).
Bierne er lige hældt i og summer kraftigt, mens de begynder at kravle op ad tavlerne

Bierne er på vej op og stikker bagkroppen i vejret og åbner for duftkirtlen
Bier med blottet duftkirtel - her bor vi
De er nu optaget af at slikke hinanden rene og hældes ned i kuglen. Herefter tilsættes jomfrudronningen uden bur og der lukkes helt i to dage. Der lægges foder (Fondabee) på hullet i toppen.
Om et par dage kikker jeg til dem for at se om bierne har accepteret dronningen.

Foder på plads
Bikuglen etableret. Lukket flyvesprække og idag øser det ned.........
Da jeg kikkede efter unge bier i det røde stade fandt jeg ikke dronningen. Hun er fra sidste år. Men flere dronningeceller. Enten har de slået hende ihjel pga. for dårlig æglægning eller også er hun sværmet med en flok. Og det samme med det grønne. Her havde jeg heldigvis overset en forseglet dronningecelle, så måske kommer der et stille dronningeskifte i de to stader.
Jeg synes ikke bistyrken ser væsentlig reduceret ud, men jeg kan ikke udelukke at dronningen er stukket af med en gruppe eventyrlystne bier.