søndag den 19. juli 2015

Fouragering og mere mystik i skoven

Bierne på Drøsselbjerg er synlige i haven på en helt anden måde end de er i skoven. Det er nemt at se, hvor bierne fouragerer. Og, at de konkurrerer med humlebierne og jordbier om nektar og pollen. I skoven ser jeg kun bierne ved staderne og kan se dem forsvinde i alle retninger.

Sjælden honningbi i lavendel
En lille jordbi på besøg i lavendel, som foretrækkes af humlebierne
Lys jordhumle på besøg i snebær efter pollen

Honningbi i snebær
Status på staderne i skoven er sådan, at aflæggeren er i god vækst. Åben og forseglet yngel. Kuglestadet er også godt i gang. Masser af yngel. Åben og forseglet. Og dronningen er nem at få øje på her.

Dronningen er lige ude og vende på de ikke færdigbyggede celler. Til venstre i billedet åben og forseglet yngel
Det røde stade, som jeg for 10 dage siden vurderede var lykkedes med eksperimentet. Ser nu ud til at være dronningeløs. Eller med en 'sær' dronning. Meget få celler med yngel. Og så vidt jeg kan se ikke æg. Hm...
Det grønne stade, som jeg på samme tidspunkt vurderede ikke havde en dronning, da jeg ikke kunne konstatere dronningeceller har nu åben yngel på flere tavler. Jeg kikkede efter en dronning, men fadt hende ikke. Men hun må jo være der.....
Et nyt kik om et par dage kan forhåbentlig afklare spørgsmålet.

Og så et billede fra aflæggeren på Drøsselbjerg. Dronerne er på vej ud. Måske på udkik efter dronning.

Droner på udgang......



Ingen kommentarer:

Send en kommentar