torsdag den 27. august 2015

90 kg honning - status og massedød

Barnebarn med sutte-bi
90 kilo honning er årets samlede høst. Fordelt på tre stader. 30 kg i snit pr stade må siges at være ok, alt taget i betragtning. En våd og kold forsommer, sværming og evt. døde dronninger.

Ussinggård skov - to trugstader: 
Forårshonning: 27 kg 
Sensommerhonning: 11 kg 

Drøsselbjerg - et opstablingsstade:
Forårshonning: 27 kg
Sensommerhonning: 25 kg

Udgangspunktet inden indvintringen:
Tre produktionsfamilier - to trugstader og et opstablingsstade
Fire aflæggere - bikuglen, et opstablingsstade og to overvintringskasser

En tilfredsstillende høst alt i alt. På Drøsselbjerg er der ikke behov for ændringer. Bierne trives.
I skoven overvejer jeg at flytte staderne over på den anden side af huset for at give dem mere sol og dermed optimere deres livesbetingesler.
Vi får se.

Dronetavle
Dronetavlen blev brugt til at holde liv i det ene stade med et par tavler med æg (de to til venstre). Den til højre har lidt større celler til droner og bierne har i en periode fyldt nektar og pollen i cellerne. Endelig har bierne tømt dem for honning og tavlen kan tages ud af drift.

Den sidste overvintringskasse fik fri myresyre behandling med 15 ml 60% myresyre mandag. Tirsdag var der fyldt med døde bier udenfor stadet og i bunden.
Jeg stoppede øjeblikkelig behandlingen og fjernede alle de døde bier.  Jeg så dronningen, så hun overlevede.
Jeg havde samme oplevelse med det ene trugstade sidste år. Derfor gik jeg over til Nassenheider i produktionsfamilierne. I bikuglen og overvintringskassen på Drøsselbjerg har jeg også brugt engangsklud og fri myresyre. Her har det fungeret.
Mystisk. Kan ikke lige se en forbindelse til vejret og fordampningshastighed.

Døde bier i bunden af kassen
Døde bier skrabet ud fra bunden af kassen

søndag den 23. august 2015

myresyre og fodring

Jeg er næsten færdig med myresyrebehandlingen. Nassenheiderfordamperen kan ikke anvendes i kuglestadet, så her bruger jeg metoden med 60% myresyre i fire dage. Det samme gør jeg i de to aflæggere i overvintringsstaderne.

Kuglestade med myresyreklud 

Før myresyrebehandlingen er der fodret. Den røde aflægger har fået 2 kg og så tre kilo i fodertasken. Jeg har lagt en plastikpose i for at holde på sukkervandet og så de sædvanlige lecanødder og en pind til at kravke op ad.

Overvintringskasse med foderrum. De første to kilo sukkervand er væk.
På Drøsselbjerg venter jeg på at arbejderne får flyttet sukkervandet ud af de tavler, som der har været yngel i. I år skal det lykkes med at få overvintringstavlerne ud af cirkulation. Det er noget med at holde tungen lige i munden og time det hele. Nå, det kommer nok med erfaringen.
Årets høst blev på ialt 90 kg honning. Mere om det næste gang.

mandag den 17. august 2015

Flytning, høst på Drøsselbjerg - 25 kg og 'Miraklerne'

Torsdag flyttede jeg den nye røde aflægger om på den anden side af huset. Der står de i tre dage med flyvesprækken blokeret.
Det går aldrig helt, som præsten prædiker. Da jeg kikkede til dem sødag aften var der aktivitet ved stadet. Hm.... Det blev hurtigt tydeligt, at bierne kom ud gennem ventilationshullet i bunden. Jeg må altså have lavet en konstruktionsfejl i den hævede bund, så de kan kravle ud der. Der må et net på ydersiden også. Så min test af, om tre dages indespærring medfører, at bierne ikke ved, hvor de er og nyorienterer sig, uden at forsøge at finde tilbage til det gamle stade.
Planen er at flytte resten af staderne til en mere solrig placering. Jeg synes det virker som om bierne er meget styret af solens stråler og opvarming af stadet. I hvertfald kan jeg konstatere at stadet på Drøsselbjerg, der står på en solrig placering har en betydeligt længere 'arbejdsdag'.

Lørdag morgen fik jeg så høstet på Drøsselbjerg. Bitømmeren havde siddet i fra fredag eftermiddag. Opstablingsstadet gav 25 kg!! 17 tavler med nærmest 100% forseglede tavler. Jeg fodrede herefter med 5 kg sukkervand og satte Nassenheiderfordamper i bunden op ad yngeltavlerne.

Travlhed ved foderspanden. Lecanødder og en malerpind gør det ud for redningsudstyr
Sådan ser en forseglet tavle ud. Mættet med honning klar til høst
En fast lydkulisse på Drøsselbjerg er en fasankok som bevæger sin rundt i haverne. Vi har set den ude på vejen. Idag var det så tid til en nærmere præsentation. Flot fyr.

Fasankokken (der lyder som ringetonen på min mobil) på jagt i haven. Vi sidder 3-4 m fra den på terrassen.
 Årets høst er i hus og det er tid til status. Hvor megt honning fra hvilke stader og hvormange stader og aflæggere er på vej til indvintring? Og lidt drømmeri om planer for den kommende sæson. Herom snarest.

I sidste uge inviterede Moesbi på biftur i Øst for Paradis i Aarhus. Vi så den italienske film, 'Miraklerne', der handler om en fattig italiensk familie der lever af biavl. En speciel og meget stemningsfuld film, http://paradisbio.dk/MovieDetails.aspx?movieId=7866


torsdag den 13. august 2015

Nassenheiderfordamper, fodring og ny aflægger

Sidste år brugte jeg varroa-behandlingsmetoden 'fri myresyre', hvor der fx lægges en engangsklud på bærelisterne og så sprøjtes der 20 ml myresyre på hver dag i fire dage. Min erfaring sidste år var, at det nærmest tog livet af en af familierne. Det er svært at styre fordampningen.
I år bruger jeg Nassenheiderfordampere og håber det er mere skånsomt.

Fordamperen på plads op ad første yngeltavle
Idag konstaterede jeg at der lå en del døde bier udenfor stadet, men det er forventeligt. Det er altid spændende om dronningen kan overlev sådan en behandling. Inden bierne får myresyrebehandling er de fodret med 5 kg 60% sukkervand (selvlavet).

5 kg foderspand på plads i bunden af trugstadet. Den blev tømt i løbet af et døgn.
Tømt foderspand med døde bier der har slidt sig ihjel - bemærk de ramponerede vinger
For en uge siden konstaterede jeg, at der var to dronninger i det røde stade. Jeg besluttede at investere i et overvintringsstade og lave en aflægger mere.  Jeg flyttede de seks tavler fra magasinet over i aflæggeren og rystede lidt ekstra bier over. To tavler med yngel et par tavler med pollen og foder og et par fyldte fodertavler.

Overvintringskassen klar med de seks tavler
Jeg benytter chancen til at flytte stadet over på den anden side af huset. Jeg lukker flyvesprækken af og lukker først op om tre dage. Så vil det vise sig om bierne er med på den nye placering.

Spnd med de 11 kg velduftende honning. Gylden og meget flydende
Baggrunden for at flytte stadet er at der er for lidt sol, hvor staderne står. Resten flyttes til vinter.


søndag den 9. august 2015

Lørdagsslik, flere dronninger og 11 kg honning

Lørdag gik turen til Plantorama efter en længere studiekreds om biplanter. Vi har fjernet en brændestak i haven og synes, at det kunne være sjovt at plante et bed med 'biplanter'. Vi har prøvet at finde nogle der både indeholder nektar og pollen.
Vi har købt nogle der er gode for honningbierne, men som også er gode for humlebierne. Som Lotte udtrykker det; vi har købt for 540 kr lørdagsslik til bierne;-).
Vi bor i en skov, så hjortene er daglige (natlige) gæster i haven. Til vore store fortrydelse tager de stort set alle friske skud på alle planter. Vi ved ikke, hvormange af de nye planter de også er glade for
Så idag har jeg sat et lavt hegn rundt langs hele hækken. Vi må se om det er nok til at holde de firbenede ude.

Nyt bed med lavendel, salvie, scabiosa, isop og en slags mynte og solhat. Hortensia i baggrunden

Søndag morgen bød bierne de nye planter velkommen. I løbet af dagen kom flere til. Også humlebierne var nysgerrige.

Flere bier på besøg i salvien fra morgenstunden
Igår tog jeg honning fra de to trugstader. Der var ikke mange forseglede tavler. Jagten på honningtavler åbenbarede to tavler med yngel OVER dronningegitteret. Hm.... Jeg spottede en umærket dronning. Det må jo så betyde, at eksperimentet med indsættelsen af tavlestump med æg i juni alligvel er lykkedes. Hun fik en prik i årets modefarve, blå. To tavler med forseglet yngel.

Dronning fra 'under dronningegitteret'. Den indkøbte.
Dronning 'over dronningegitter' - fra indsatte æg - altå biernes selvavlede. Nu med mærke
Mærkningen foregår ved at isolere dronningen i det lille bur og så give en et prik med tuskpennen og sætte hende tilbage i familien.

En fanget dronning Et par arbejderbier kom med, men kravlet let ud.
Nu med prik på hovedet og klar til at blive sat tilbage i stade
I alt høstede jeg 11 kg på de to stader. De gav 27 kg i june. Hvert stade har altså givet 19 kg honning.

Da jeg tog honning fra arbejde jeg først uden handsker og undgik røg, af hensyn til honningen, Jeg fik et stik, uden at klemme, på lillefingeren. Resten af arbejdet foregik med handsker.

mandag den 3. august 2015

Status og kongelys

I løbet af de sidste par dage har jeg været i alle bistader. Der tegner sig et fornuftigt billede med enkelte uafklarede spørgsmål.

Vi starter i skoven:
Grønt stade er godt i gang. Masser af yngel. Mangler stadig at mærke dronningen, men hun er der og familien trives. Ikke meget honning til avleren. Høster i næste uge.

Rødt stade har fået ny befrugtet dronning. Næste uge må vise om hun antages.
Der er stadig mange bier, men spørgsmålet er, om der er nok bier til at passe og pleje yngelen, hvis hun kommer i gang.

Kuglestadet er i rigtig god vækst. Bierne er ved at fylde de cirkulære tavle helt ud. Masser yngel, Også i tavler med honning og pollen. Men mindre honning end for en uge siden, så jeg valgte at give familien en halv pakke Apifoda, så de ikke sulter.

Yngeltavle, hvor bierne er begyndt at fylde ringen ud

Gul aflægger klarer sig også godt. Flere tavler med yngel, men ikke meget honning. De har virkelig hugget ind på forrådet. De fik også en halv pakke Apifonda.

Drøsselbjerg
De er bare vilde. Fra tidlig morgen til sen aften er der gang i indsamling af pollen og nektar. Helt anderledes end i skoven. Den almindelige erfaring er vist, at der ikke øges i honningvægt i august måned. Men jeg har alligevel valgt at skyde høsten til medio august.
Familien i opstablingstadet fik et femte magasin for 14 dage siden. For en sikkerheds skyld, men det var ikke nødvendigt. Bierne har travlt med at fylde de to andre magasiner. Jeg har flyttet dronningegitter ned, således at yngel nu koncentreres i nederste magasin og magasinet med yngel som nu sidder over dronningegitter skal ud af produktion, da det er tavlerne, som familien overvintrede på.
Familien har selv nedreguleret droneproduktionen.

Produktionen af droner er ved at være slut for i år
Aflæggeren i overvintringskassen fik jo en ubefrugtet dronning for to uger siden. Hun er antaget og kommet godt i gang. HURRA! Yngel på tre tavler. Og også et par tavler med yngel, men da familien kommer til at vokse de kommende uger fik de også en halv pakke Apifonda.

En af yngeltavlerne med forseglet yngel
Men også her er det småt med honningen, så jeg valgte at give en halv pakke Apifonda. Efter en times tid var de

Biklyngen til højre er i gang ved foderhuller i pakken
Summet op ser det fornuftigt ud. Der er godt gang i familierne og en periode med sol og varme kan kun være gavnlig for indflyvning af nektar og honning. Jeg tænker at tage honning fra i løbet af den kommende uge i skoven og Drøsselbjerg må vente til medio august.

Og så må jeg konstatere at lavendel er en fantastisk foderkilde. Ikke så meget for honningbierne, men humlebierne er stadig vilde med den, og der kommer også sommerfugle på besøg. Og der bliver ved med at være blomster.

Til morgen var der gang i bierne  i det flotte kongelys. Orange pollen bliver samlet.