mandag den 3. august 2015

Status og kongelys

I løbet af de sidste par dage har jeg været i alle bistader. Der tegner sig et fornuftigt billede med enkelte uafklarede spørgsmål.

Vi starter i skoven:
Grønt stade er godt i gang. Masser af yngel. Mangler stadig at mærke dronningen, men hun er der og familien trives. Ikke meget honning til avleren. Høster i næste uge.

Rødt stade har fået ny befrugtet dronning. Næste uge må vise om hun antages.
Der er stadig mange bier, men spørgsmålet er, om der er nok bier til at passe og pleje yngelen, hvis hun kommer i gang.

Kuglestadet er i rigtig god vækst. Bierne er ved at fylde de cirkulære tavle helt ud. Masser yngel, Også i tavler med honning og pollen. Men mindre honning end for en uge siden, så jeg valgte at give familien en halv pakke Apifoda, så de ikke sulter.

Yngeltavle, hvor bierne er begyndt at fylde ringen ud

Gul aflægger klarer sig også godt. Flere tavler med yngel, men ikke meget honning. De har virkelig hugget ind på forrådet. De fik også en halv pakke Apifonda.

Drøsselbjerg
De er bare vilde. Fra tidlig morgen til sen aften er der gang i indsamling af pollen og nektar. Helt anderledes end i skoven. Den almindelige erfaring er vist, at der ikke øges i honningvægt i august måned. Men jeg har alligevel valgt at skyde høsten til medio august.
Familien i opstablingstadet fik et femte magasin for 14 dage siden. For en sikkerheds skyld, men det var ikke nødvendigt. Bierne har travlt med at fylde de to andre magasiner. Jeg har flyttet dronningegitter ned, således at yngel nu koncentreres i nederste magasin og magasinet med yngel som nu sidder over dronningegitter skal ud af produktion, da det er tavlerne, som familien overvintrede på.
Familien har selv nedreguleret droneproduktionen.

Produktionen af droner er ved at være slut for i år
Aflæggeren i overvintringskassen fik jo en ubefrugtet dronning for to uger siden. Hun er antaget og kommet godt i gang. HURRA! Yngel på tre tavler. Og også et par tavler med yngel, men da familien kommer til at vokse de kommende uger fik de også en halv pakke Apifonda.

En af yngeltavlerne med forseglet yngel
Men også her er det småt med honningen, så jeg valgte at give en halv pakke Apifonda. Efter en times tid var de

Biklyngen til højre er i gang ved foderhuller i pakken
Summet op ser det fornuftigt ud. Der er godt gang i familierne og en periode med sol og varme kan kun være gavnlig for indflyvning af nektar og honning. Jeg tænker at tage honning fra i løbet af den kommende uge i skoven og Drøsselbjerg må vente til medio august.

Og så må jeg konstatere at lavendel er en fantastisk foderkilde. Ikke så meget for honningbierne, men humlebierne er stadig vilde med den, og der kommer også sommerfugle på besøg. Og der bliver ved med at være blomster.

Til morgen var der gang i bierne  i det flotte kongelys. Orange pollen bliver samlet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar