onsdag den 2. september 2015

Foredrag med Dave Goulson og fodring

Hvis du har lyst til lidt fagligt input om bier og sprøjtemidler er chancen her. En times foredrag på YouTube med prof. Dave Goulson. Den engelske biolog der har skrevet den fantastiske, 'Humlen ved det hele'. Foredraget handler om pesticider og neonikotinoider og deres betydning for bierne. En ren gyser.


Alle familierne er behandlet med myresyre og fodringen fortsætter den næste måneds tid.
Der er lidt forskel på, hvor hurtige bierne er til at tømme spanden med sukkervand.
Når der kommer en varm periode vil jeg danne mig et overblik over familierne; hvordan ser det ud med yngel, er der en dronning og endelig nærme mig det antal tavler bierne skal overvintre på?
Jeg har lidt drilleri med, at få fjernet overvintringstavlerne fra sidste år på opstablingsstadet i Drøsselbjerg. Jeg har for sent fået flyttet tavlerne ogg nu har bierne fyldt dem med vinterfoder. Jeg har prøvet at 'isolere' tavlerne alene over de andre tavler i håbet om at bierne ville flytte foderet længere ned i stadet. Det er ikke sket. Vi får se.

En af Goulsons bumblebees 
Jeg rør stadig i den aftappede sensommerhonning og venter på, at den bliver klar til at hælde på glas.

En anden mediehistorie er Morten D. D.'s beskrivelse i Natursyn af forholdet mellem vilde bier og honningbier, http://www.dr.dk/p1/natursyn/natursyn-2015-08-24. Han er skeptisk overfor honningbierne og mener de truer de vilde bier på 'levebrødet'. Pointerne er lidt skarptskårne, men ikke uinteressante.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar