lørdag den 28. april 2018

Alle har en dronning, lys jordhumle og sorte jordbier

Som kom foråret - i et par dage midt i april. Og nu igen sidst i april. Og det blev tid til at tjekke de fire familier. Alle har godt med foder, gang i indsamling af pollen og lidt nektar. Der er fire dronninger og masser af yngel på vej.
Familien i skoven er længst fremme med pollen. Flere tavler fyldt med lysegul pollen (pil?). Det lover godt for den næste periode.

En travl dronning i aktion
Og så er de første dronningehumler kommet ud fra skjul. Har set flere de sidste dage. Det lykkedes at få en enkelt træt dronning til at sidde op til fotosession.

Lys jordhumle holder pause og hviler sig

I Gavnø Slotspark var der i dag virkelig mange sorte jordbier, andrena nigrospina. Græsplænerne var nærmest levende af sorte jordbier. Og hunnerne blev nærmest konstant 'overmandet', af hanner.mandag den 2. april 2018

Forårsrengøring og en mistet familie

Tidlig påske blev anledningen til forårsrengøringen og samtidig tjek på fodersituationen. Stadig nok i alle familier. Ridsede lidt med en gaffel i vokslaget på foderet, så de nemmere kan komem til det.
"Den mærkelige familie er gået til'. For en måneds tid siden, da jeg kikkede var der ikke liv længere i stadet. Da det var et opstablingstade flyttede jeg den lille familie fra overvintringskassen over i opstablingsstadet efter rengøring. Det ser ud til at passe dem godt.

En del døde bier i alle tre familier, men ikke flere end de tidligere år.
Da vi stadig har vintertemperaturer har jeg ikke tjekket yngel leje og dronninger. Vi venter på forår.

Bund med døde bier

Og så kom solen frem....