lørdag den 4. april 2015

Anemoner, eftersyn og lidt sne

Så kom anemonerne, og bierne er der med det samme, når temperatuen er til det.

Anemoner i græsset lige udenfor staderne

Eftersyn blev så Påskelørdag. Er der foder og yngel?
Der er liv i alle tre dronninger og også yngel, der er forseglet. I hvert stade 2-3 tavler, hvor der er yngel. Men jeg synes ikke jeg kunne se åben yngel - altså larver.... Og der er foder i alle tre stader. Og bierne sidder på 4-5 tavler.

Den nye dronning i gult stade (2014 - grøn prik)
Dronningen i det røde stade (også fra 2014) så vi også, men hun ville ikke fotograferes.

Den gamle dronning i grønt stade (2013 - rød prik)

Om dagen er det her i begyndelsen af april op til 10 gr. Og så er der aktivitet i alle tre familier.
Der samles pollen og nektar. Lige nu er der masser af nuancer af gul pollen; de sidste vintergækker, pil, anemoner, erantis, og....

Nuancer af gult....
En enkelt dag med sne blev det så til. Hm....
Nattemperaturerne her i skoven når ned omkring, eller lige under frysepunktet. Og det er hårdt for bierne, der ikke længere sidder i vinterklynge. Ynglen skal stadig holdes varm.Ingen kommentarer:

Send en kommentar