søndag den 14. juni 2015

Dronninger krøb, aflægger og læserhilsen

Torsdag blev en lang eftermiddag i bierne. Onsdag besluttede jeg, for at sikre familiens overlevelse, at jeg ville lave en aflægger med en af de tavler, hvor der sidder en forseglet dronningecelle.

Jeg indkøbte en Readan-bund, fandt en plads til stadet og gik så i gang i rødt stade med at lede efter dronningeceller. Jeg fandt straks en cellle, hvor dronningen var krøbet. Jeg kom altså for sent.....

Resten af dronningecellerne var bidt op i siden. Så meget for den plan. Hm....

På det grønne stade var der mange bier i luften og mange bier på stadet omkring flyvesprækken. Jeg besluttede mig for et eftersyn og konstaterede, at der var bier på alle tavler, på siderne af magasinerne. Bier alle vegne. Overalt. Jeg benyttede lejligheden og satte en etage mere på trugstadet, så der er plads til to magasiner mere. De fik straks et magasin med tavler.

Grønt højhus
Eftersynet viste også en krøbet dronning over dronningegitteret i grønt stade. Og flere forseglede dronningeceller i bunden. Jeg besluttede mig for at lave en aflægger fra grønt stade. Fandt en tavle med en dronningecelle, et par tavler med pollen, en fodertavle og en yngeltavle mere. Til slut ryste ammebier fra tre tavler ned i stadet også.

Dronningegitteret fjernede jeg, så dronningen kan komme ud og blive befrugtet. De sidste forseglede dronningeceller må de selv tage sig af.

Aflægger med minimal flyvesprække
Bierne i kuglestadet er flittige. Har spist det meste af foderet og breder langsomt celler ud over ringene. Stadig centreret om toppen af de midderste ringe.


Og så en sjov iagttagelse fra en bloglæser, Ebbe Rasmussen:
"Jeg har en mejsekasse, hvor der er et hvepsebo i toppen ved flyvehullet. I bunden af kassen er der humlebier. De er ikke gode venner, og en humlebi har endda været på visit inde i hvepseboet. Humlebierne gnaver tilsyneladende af "papiret" ved hvepsenes flyvehul. Hvad sker der? Jeg holder meget af humlebier og kan ikke fordrage hvepse. Jeg ved godt, hvem jeg holder med.
Jeg er pensioneret skovfoged og har set meget i mit liv; men dette er nyt stof!
Med venlig hilsen Ebbe Rasmussen"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar