onsdag den 10. august 2016

Årets høst - 150 kg og foder til trugstader

Så kan årets samlede høst gøres op. Fem stader har givet 150 kg, svarende til et snit på 30 kg per stade. Det er tilfredsstillende, men der er store forskelle.
Mange af tavlerne i skoven var halv eller kvartfyldte med honning. Men jeg valgte at tage alle tavler over dronningegitteret. Der er mange af dem der har været yngeltavler og de skal til omsmeltning.

Tavke fra trugstade
Høsten fordeler sig således:
                                  Forår        Efterår          I alt
Grønt trugstade          16               3                19
Rødt trugstade           15               4                 19
Bikuglen                    19              13                32
Gul opstabling 1        22              18                40
Gul opstabling 2        23              17                40
-----------------------------------------------------------
                                   95 kg        55 kg          150 kg

I skoven er trugstaderne de mindst rentable. Bikuglen giver ok. Men generelt er der ikke så meget at trække på i skoven. Havde jeg høstet for tre uger siden, havde udbyttet været større.
I det ene opstablingsstade virkede bitømmer ikke så godt og der var en del bier der skulle fejes af tavlerne.

Bier på vej hjem igen
I år jeg har købt nye spande til fodring. Harald Nyborg har en 5 kg spand til hønsefoder/vand som fungerer fint, Den fungerer uden lecanødder. Der er bier der drukner, men det er der også i en spand med lecanødder.
Spanden er lige sat ned og bierne har ikke opdaget guf.

Næste morgen er bierne ved at være færdige med at tømme beholderen
Når bierne har taget foderet ned er det tid til myresyrebehandling.
Foreløbig er der taget 10 kg fra af sensommerhonningen til mjødproduktion. Overvejer lidt om vi skal lave en dobbelt portion.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar