mandag den 27. april 2015

Flytning af bier og sved på panden

Torsdag aften blev bierne i det gule stade lukket inde mhp at køre dem til Sjælland fredag eftermiddag.
Da jeg kom hjem fredag og ville pakke stadet i bilen opdagede jeg at der var masser af trækbier omkring den blokerede flyespalte. Og endnu flere på siden. Torsdag aften var jeg åbenbart kommet til at dreje magasinet lidt på bunden, så der var plads til at komme ind og ud.
Hm..., hvad så. Prøvede at åbne for flyvesprækken og ind strømmede alle de belæssede trækbier. Så lukkede jeg igen, men der var jo flere trækbier ude og de kom nu til den lukkede sprække. Prøvede at åbne igen, men nu fløj en de tømte bier ud....

Hm, ventede fem minutter, så var det lige som om trafikken gik i stå. Jeg lukkede igen og flyttede stadet et par meter. Total ro.
Jeg listede stadet ind i bilen og kørte mod Sjælland. Midtvejs opdagede jeg en bi i sideruden og blev lidt klam. Især da trafikken gik helt i stå hen over Fyn. Havde jeg ikke fået sat magasinet ordentligt?

En enkelt bi mere i bagruden.Så skete der ikke mere. Da jeg to timer senere listede stadet ud ved sommerhuset, var der et nogle flere bier bag i bilen. De må have siddet på undersiden.

Forseglet stade landet på sin nye plads. 

Transporten lykkedes og nu skal bierne væne sig til de nye omgivelser. Efter en time kikkede første ud. Men interessen var begrænset. Jeg linnede på låget og der var god aktivitet i stadet.

Efter en times tid kikker de første bier ud i aftensolen

Lørdag morgen var bierne klar til at tage det nye område i øjesyn. Selv om solen ikke var fremme, var trækbierne ude. De bor nu på Drøsselbjerg og har næsten udsigt over Storebælt.
Spændende bliver det at se, hvad de kan hitte.

Søndag morgen var der første tilsyn. Bierne sidder tæt på 10 tavler. Der er virkelig gang i yngelproduktionen. Jeg sætter et magasin nedenunder med kunsttavler og flytter en enkelt fodertavle ned, så der bliver plads til en varroatavle bag yngellejet.

Bierne sidder tæt. 
Så er der plads til bienenkugel, hvor det gule stade stod.

Tilsyn i det røde og grønne stade viste, at bierne sidder tæt. Meget tæt. På 10 tavler. Jeg tilsatte dronetavle og to ekstra jomfrutavler i rødt stade.
De varmer op til rapstrækket.

mandag den 20. april 2015

Bienenkugel og mirabelle i blomst

Nu er min bienenkugel ankommet fra Bayern. Dvs Gert fra Østsjællands biavlerforening har været mellemmand og var så sød at aflevere bikuglen her i skoven. Nu er den pakket ud og skal tages nærmere i øjesyn. Den skal males. Nok med linoliemaling og så skal jeg have konstrueret et tag til den.
Og så skal der bier i. Læs mere om bikuglen her, http://www.bienenkugel.de/
Lige udpakket og venter på maling
Solen og varmen har lokket bierne ud. Og mirabellen står med flotte hvide blomster og er klar.
Har i øvrigt bemærket at bierne er flittige ved vandhullet.

Mirabelle i aftenlys

søndag den 12. april 2015

åben yngel og nok foder

Dagens eftersyn afslørede heldigvis åben yngel i massevis i alle tre stader. Og familerne er allerede i god vækst. De sidder spredt på 8-10 tavler der virker tæt besatte.
Dronningernen er i gang med æglægningen. Når ægget er tre dage gammelt udvikler det sig til en larve og efter ni dage er larven færdigudviklet og forpupper sig. Efter 21 dage kommer den færdige arbejderbi ud af cellen.

Åben yngel, forseglet yngel og celler med honning uden om

En hel tavle med yngel (åben og forseglet) i midten, nektar (sorte), pollen (gule) og forseglede honningceller (hvide)
Der er heftig trafik ved vandhullet. Vandbærerne har travlt med at hente vand til at fortynde honningen, så den får et højere vandindhold og egner sig til foder til larverne.

Flittige vandbærere
Humlefætter er på besøg i den udsatte hyacint

lørdag den 4. april 2015

Anemoner, eftersyn og lidt sne

Så kom anemonerne, og bierne er der med det samme, når temperatuen er til det.

Anemoner i græsset lige udenfor staderne

Eftersyn blev så Påskelørdag. Er der foder og yngel?
Der er liv i alle tre dronninger og også yngel, der er forseglet. I hvert stade 2-3 tavler, hvor der er yngel. Men jeg synes ikke jeg kunne se åben yngel - altså larver.... Og der er foder i alle tre stader. Og bierne sidder på 4-5 tavler.

Den nye dronning i gult stade (2014 - grøn prik)
Dronningen i det røde stade (også fra 2014) så vi også, men hun ville ikke fotograferes.

Den gamle dronning i grønt stade (2013 - rød prik)

Om dagen er det her i begyndelsen af april op til 10 gr. Og så er der aktivitet i alle tre familier.
Der samles pollen og nektar. Lige nu er der masser af nuancer af gul pollen; de sidste vintergækker, pil, anemoner, erantis, og....

Nuancer af gult....
En enkelt dag med sne blev det så til. Hm....
Nattemperaturerne her i skoven når ned omkring, eller lige under frysepunktet. Og det er hårdt for bierne, der ikke længere sidder i vinterklynge. Ynglen skal stadig holdes varm.