søndag den 24. april 2016

Kuglen, vilde bier, humlefluer og mjød

Solen lokker honningbier, vilde bier og humlebier ud på jagt. Typisk går de ikke efter de samme blomster. Bierne trækker væk fra haven. Lige nu kommer de med lysegul pollen. Vi har ikke noget til dem i haven lige nu. Til gengæld får vi humlebier, humlefluer (snylter) og vilde bier på besøg i haven.

En facinerende og smukt filmet video om vilde bier i England https://vimeo.com/129712987
Mørk jordhumle, honningbier, en humleflue og den smukke agerhumle
En humleflue med en meget lang snabel. Holder sig svævende i luften, når den suger nektar!
De tre stader i skoven er i god vækst. Men der er forskelle. Rødt trugstade er ikke med så meget yngel som kuglen og grønt trugstade.
Gennemgangen af staderne i skoven viste, at der var lidt fugt på indersiden af den nederste halvdel af kuglen. Men yngel er der nok af. De fire store ringe er besat med yngel på begge sider.


Jeg har forsøgt mig med et par reder til humlebier, efter de forhåndenværende søms pincip. Lidt pinde i bunden og lidt tørt græs og så en plade over.

Rede klar til fx jordhumle
 Mjødproduktionen er ved at være færdiggæret. Brygmesteren har forsøgt med lidt tilsætning af blåbær og rabarber. Det næste stykke tid vil vi prøve med forskellige tilsætninger.
Mjød med blåbær

søndag den 17. april 2016

Ja tak til dronningen, flytning af stade, dagens humlebi og bier i Cameroun

Tirsdag tjekkede jeg den sammenbragte familie for at se, om dronningen var accepteret af den nye familie. Det ser sådan ud. Jeg flyttede dronningen og ynglen ned og satte droneynglen op i magasinet. Overvejer om jeg ikke bare skal tage de to tavler ud med droneyngel.

Stade på plads i trailer aftenen før afgang
Flytning af stade foregik denne gang i trailer. Lotte var ikke vild med at dele kabine med en bifamilie, så jeg lavede plads i traileren, der var fyldt med brænde. Lukkede af aftenen før og satte dem i traileren.
På Drøsselbjerg tjekkede jeg dronninger i det andet gule stade og overvintringsstadet. Begge steder var hun visibel. Og i opstablingsstadet var der virkelig meget yngel. Og stadig rigeligt med foder.

Nyt stade i midten
Bierne overlevede de to timers transport og var straks klar da jeg åbnede flyvesprækken. Nysgerrige og tog på korte udflugter rundt om stadet

Og så summer luften af humlebier på Drøsselbjerg. De er overalt på udkik efter egnede redesteder og føde. Højt og lavt.
Collage fra Twitter med agerhumle
Agerhumlen har normalt gult/orange hoved. men en tysk humlebi-entusiast på Twitter kunne fortælle, at Danmark er kendt for at have en agerhumle med mørkt hoved:-)

Og en anden humlebi, som jeg heller ikke ved, hvad hedder. Jeg på prøve på Twitter om jeg kan få et svar.
Den har en meget lang tung og er en elegant flyver. Mindre end de store jordhumler.
Mandag; svaret fra Twitter er, at det er en bi. En Anthophora plumipes - forårsvægbi.

Meget smuk humlebi med lang tunge og orange pollen i kurven

Dave Goulson viser, hvor nemt det er at bygge en rede til humlebien.
https://www.youtube.com/embed/DYKAvRsS3uo

Og så er der ved at komme gang i de vilde bier også. Spottede den her på græsset.
Smuk vild bi på græsset, som jeg ikke kender navnet på (måske hvidbrystet jordbi)
Radioudsendelse om biavl i Cameroun
14 min. spændende radio i Panorama om kvindelige biavlere http://www.dr.dk/p1/panorama
Bier summer, kvinder ler og tilsammen skaber de små revolutioner i et land med ældgamle kønsroller. Vi er i Cameroun i Vestafrika, hvor kvinder holder bistader, tjener penge, får indflydelse i lokalsamfundet og har råd til at sende deres børn i skole. Tilrettelæggelse: Ida Meisling og Anders Reuter. www.dr.dk/P1/panorama


søndag den 10. april 2016

Masser af yngel, én gold dronning og stenhumle

Lørdag var det tid til gennemgang af stader i skoven. Da planen er at flytte gult opstablingsstade til Drøsselbjerg, hidkaldte jeg Anker, som er kyndig biavler. Han gennemgik yngellejer i alle fem stader. I grønt stade var der kun droneyngel, så Anker konstaterede at dronningen var gold. Anker er en praktisk anlagt biavler og spurgte om han ikke skulle klemme hende med det samme. Det måtte jeg jo nikke til, selom det føles forkert. Dronningen er en familien selv opfostrede sidste sensommer og hun er åbenbart ikke godt nok befrugtet. Der var befrugtet yngel sidste år, men åbenbart ikke til en sæson mere.
Anker fandt ingen sygedomme, og havde kun pæne ord at sige om bierne:-)

Anker klemmer dronningen og så væk med hende. Dragt og handsker.... nej, da; 'ikke for de små prik'
Til aften lagde jeg rødt overvintringsstede sammen med grønt trugstade. Jeg benyttede metoden med en avisside og satser på det kan blive til en god familie.

Den nye famile sat over dronningegitter i et magasin med en ekstra fodertavle.
Det skal blive spændende at se om sammenlægningen lykkes. Om der kan blive en god produktionsfamilie ud af forsøget. Dronningen er fra HJ, et stykke tavle med æg og de har selv opfodret hende. Da ynglen i rødt overvintringsstade er rigelig, må hun altså være godt nok befrugtet.

Vi konstaterede, at der generelt var godt med yngel, larver og æg i alle stader. Og foderstand i alle stader var også ok undtagen kuglestadet, hvor familen er meget stor allerede.

Anker syner yngelleje i kuglen
Senere på dagen fik kuglen en fodertavle fra Drøsselbjerg. Måske skal forseglingen kradses op. Det er stadig koldt og måske er det for svært at få fat i foderet.

En halv time efter tavlen er sat til
Og så sidst på aftenen fandt Lotte en lidt forkommen Stenhumle, der sad klemt op i et hjørne på et vindue og forsøgte at holde varmen. Der er ikke meget føde at finde endnu. Og det er stadig koldt.

Stenhumle på kur af sukkervand

mandag den 4. april 2016

Usual suspect, to dronninger set, større insekthotel

For et par uger siden opdagede jeg, at der havde været en mus på spil i overvintringsstadet. Lørdag kunne jeg så konstatere, at musen stadig forsynede sig. Der var spist af en tavle mere. Det er egentlig imod mine principper at sætte musefælder op udenfor, men omvendt kan bierne åbenbart ikke selv ordne musen. Allerede søndag morgen var der bid.

Mus i fælden med bevismateriale (hvidt flamingo-smuller)
Tom var forbi for at teste sit alarmberedskab i forhold til bier. Han overvejer biavl, men er ikke sikker på sine reaktioner. Vi kikkede begge stader igennem. Han klarede det fint og vi fik set dronninger i begge stader på Drøsselbjerg. Jeg har meget velopdragne bier;-)

Tom forklædt som biavler
Der er stadig masser af foder, lidt forseglet yngel og larver. Ikke voldsomt meget yngel, men de er i gang. Især familien i opstablingsstadet er stor. De har siddet på 20 tavler og det har tilsyneladende bekommet dem vel.
I næste uge skal staderne i skoven tjekkes. Tog et par tavler med foder med hjem. Torsdag fodrede jeg bierne i kuglen med en halv pakke apifonda mere.

Dronningen i det gule opstablingstade med følge
Og så er der for alvor kommet gang i pollenindsamlingen. Der samles lysegul, gul og oggerfarvet pollen. Trafikken er tæt.
Og så blomstrer vinca med små lilla blomster, men de besøges ikke af bier så vidt jeg har set.


Mørk jordhumle er også ude nu for at finde egnet bosted til familien. Ville også gerne have bygget en kasse til en, men det må blive næste år. Den klarer sig nok.

Mørk jordhumle på besøg i viol
Og så er mit eget insekthotel blevet færdig. Efter mange overvejelser om placering endte vi med at sætte det på brændestablen. Tæt på forskellige fødekilder. Det bliverspændende at se om der flytter nogen ind på hotellet.

Ledige pladser på hotel Drøsselbjerg