mandag den 29. august 2016

Træk på snebær, agerhumle og sensommerhonning

Vi har en masse rød snebær i haven, som fungerer som hække og fritstående buske. Vi venter med at klippe dem og bierne er  ilde med her sidst på sommeren. Både honningbier og vilde bier fouragerer her. Grenene er fyldt med de små blomster og buskene summer.
I foråret kikkede jeg efter bierne i frugttræerne og synes ikke rigtig jeg så nogen, men jeg skal da love for der er frugt. Blommer, pærer og æbler i masse- og kassevis. Så nogen må jo have været der...

Bikuglen fortjener lige et billede mere. Det er fascinerende at åbne kuglen, pille ringe ud og opleve, at bierne er meget tavlefaste. Meget i modsætning til det nye opstablingsstade på Drøsselbjerg. Her kommer de farende op, når låget tages af.


Humlebierne er efterhånden fåtallige. Men i merian ommer der stadig en lille stribet fætter på besøg. Der er også enkelte vilde bier, men få. Jeg har lige opdaget en familie i bunden af en krukke. De ligner meget honningbier i størrelse, men lidt lysere i striberne.
Agerhumle i aktivitet i merian
Det er nu tre uger siden vi høstede sensommerhonningen. Den er stadig meget flydende, men begynder at trække lyse striber. Skal nok hældes på glas i løbet af ugen.

tirsdag den 23. august 2016

Mærkning af to dronninger og fodertilstanden

Så lykkedes det at finde den selvproducerede dronning i den røde aflægger. Hun er nu mærket og der er godt gang i familien. Så mangler jeg kun at mærke dronningen i kuglen, hvis jeg kan finde hende. Tjekker om et par dage om hun overlevede myresyren og er kommet i gang med æglægningen igen.
Dronningen fanget i mærkningsburet
På plads på tavlen efter mærkning
Jeg har været tilbage og kikke på høst-tal fra sidste år og der fik vi 90 kg på tre stader. I år 150 kg på fem stader. Så gennemsnittet på 30 kg pr stade holder!

Myresyrebehandlingen er færdig for denne gang. De fem familier overlevede.

Bevismateriale fra myresyrebehandlingen - klud fra kuglen
Og så oprandt dagen allerede idag. Jeg gennemgik kuglen for at se efter æg og endnu et dronningetjek. Første gennemsyn viste masser af nektar og lidt pollen. Og et par tavler med tomme celler og enkelte celler med forseglet yngel. Jeg måtte ind og hente læsebrillerne for at se efter æg. Synes ikke der var nogen og så alligevel. Nærstudie viste at der var friske æg i en af de store ringe.
Og på samme tavle sad en umærket dronning, som jeg har ledt efter hele sommeren.
Hun fik sit hvide mærke og blev sat ned igen.
Midt i billedet - den forsvundne dronning - nu med hvidt mærke
Generelt er der ikke brug for foder endnu i nogle af staderne. Der er godt med nektar og jeg så dronningen i begge trugstader, så lige nu er alt godt. Myresyren har ikke taget livet af dronningerne og i næste uge tjekker jeg æglægningen.

onsdag den 17. august 2016

Udsolgt, myresyre og familiestørrelse

Superbrugsen i Løsning har solgt de første 24 glas honning og har nu aftaget 24 glas mere. Der er tilsyneladende godt gang i salget. Måske kan vi afsætte lidt sensommerhonning der også.

Alle familier en nu myresyrebehandlet. Kuglestadet har fået fri myresyre. Efter at have lyttet til en erfaren erhvervsbiavler til bimøde i foreningen, er jeg nået frem til 20 ml pr dag og kun i tre dage.
Bierne er ikke glade for syrebehandlingen, men omvendt er alternativet, at familien ikke overlever.
Så snart bierne har fået syren trækker en stor del udenfor og sidder i klynge på stadet et par timer, inden de kryber ind igen.

Bierne trækker frisk luft
Hvis man skal sætte de 30 kg pr stade i perspektiv kan man sammenligne med følgende udsagn:

En bifamilie kan producere op til 300 kg honning i løbet af en sommer. Langt den største del bruges som energi til opvarmning.

En pollensamler har ca 15 mg pollen med hjem i sine pollenbukser pr tur. En familie samler ca 20-30kg pollen på et år. Det svarer til omkring 20 mio pollenture i familiens tjeneste.
Det er i øvrigt tydeligt, at familierne udvikler sig forskelligt hen over sommeren. Bikuglen er stadig meget stor og et stade i skoven og et på Drøsselbjerg er også meget store.

Stor familie i grønt trugstade
Honningen fra Drøsselbjerg er ved at være moden og klar til at hælde på glas. Sej og begyndende lyse striber.

onsdag den 10. august 2016

Årets høst - 150 kg og foder til trugstader

Så kan årets samlede høst gøres op. Fem stader har givet 150 kg, svarende til et snit på 30 kg per stade. Det er tilfredsstillende, men der er store forskelle.
Mange af tavlerne i skoven var halv eller kvartfyldte med honning. Men jeg valgte at tage alle tavler over dronningegitteret. Der er mange af dem der har været yngeltavler og de skal til omsmeltning.

Tavke fra trugstade
Høsten fordeler sig således:
                                  Forår        Efterår          I alt
Grønt trugstade          16               3                19
Rødt trugstade           15               4                 19
Bikuglen                    19              13                32
Gul opstabling 1        22              18                40
Gul opstabling 2        23              17                40
-----------------------------------------------------------
                                   95 kg        55 kg          150 kg

I skoven er trugstaderne de mindst rentable. Bikuglen giver ok. Men generelt er der ikke så meget at trække på i skoven. Havde jeg høstet for tre uger siden, havde udbyttet været større.
I det ene opstablingsstade virkede bitømmer ikke så godt og der var en del bier der skulle fejes af tavlerne.

Bier på vej hjem igen
I år jeg har købt nye spande til fodring. Harald Nyborg har en 5 kg spand til hønsefoder/vand som fungerer fint, Den fungerer uden lecanødder. Der er bier der drukner, men det er der også i en spand med lecanødder.
Spanden er lige sat ned og bierne har ikke opdaget guf.

Næste morgen er bierne ved at være færdige med at tømme beholderen
Når bierne har taget foderet ned er det tid til myresyrebehandling.
Foreløbig er der taget 10 kg fra af sensommerhonningen til mjødproduktion. Overvejer lidt om vi skal lave en dobbelt portion.


fredag den 5. august 2016

Foder til aflægger og bitømmer til opstabling

Jeg er ikke sikker på at trækbierne i aflæggeren kan holde familien i live. Der er ikke meget at komme efter og vejret er omskifteligt. Der er noget foder i et par tavler, men et par dage med dårligt vejr, så ser det skidt ud. De har fået en halv pakke Apifonda. De skal helst nå at udvikle sig til en god familie inden efterår og vinter sæter ind.

Bierne har ikke opdaget foderet endnu
Efter fem minutter er den første nysgerrige bi i gang
Næste dag er der 'gået hul' på sagen
Jeg har sat bitømmer i de to opstablingsstader på Drøsselbjerg og søndag morgen fjerner jeg tavlerne med honning. Der er stadig aktivitet i staderne. Flere tavler med forseglet yngel og familierne er store.

Bitømmer lagt oven på yngelleje
Hvor mange tavler der reelt er med honning bliver spændende at se. Når tavlerne er taget fra, får bierne første omgang sukkervand - 5. kg og herefter myresyrebehandling.
Ikke mange der ser sådan ud....


onsdag den 3. august 2016

Larver, orienteringsudflugt, Biernes Historie og 85 kr for et glas

I går kikkede jeg i overvintringsstadet med den nye dronning og konstaterde at æggene svømmede rundt i gele royale. Så der er åbenbart ammebier til at passe dem. Og idag er de blevet til små cirkellarver.

I de to opstablingsstader er der stadig gang i yngelproduktionen. Der er jævnligt bier på orienteringsudflugt, inden de skifter arbejdsopgave og går fra stadearbejde til trækbier. De første gange tænkte jeg, åh nej, nu sværmer de.....


Og så er jeg blevet færdig med Maja Lundes 'Biernes Historie', en sci-fi dystopi, om hvordan det går, hvis vi ikke tager os i agt og passer på vores polinatorer. Hvis jeg skal være helt ærlig handler de tre sammenvævede historier ikke så meget om bier, men langt mere om komplicerede familierelationer og faren for at CCD tager livet af biavlen. Jeg lærte ikke noget nyt om bier, men alligevel en bog der maner til eftertanke og alvor. Og der er grund til bekymring. Men som biavler er der ikke meget nyt at hente.

Biernes Historie - ikke for mine bier
Man skal ikke have været i branchen ret længe for at konstatere, at priserne på honning varierer. Jeg blev alligevel overrasket, da et familiemedlem viste mig et glas lynghonning, som hun havde købt på Fanø. 85 kr for 450 gr honning. Det er virkelig en velsmagende og lækker honning, men ......