tirsdag den 29. september 2015

Drøsselbjerg på glas og stadig aktivitet

Så er resten af sensommerhøsten fra Drøsselbjerg på glas. Cremet og med meget krydret duft. 50 glas klar nydelse.
Her er de to honninger placeret ved siden af hinanden. Skovhonningen er en anelse lysere og lidt mere fast i konsistensen.

Skovhonning til venstre og Drøsselbjerghonning til højre


Bierne på Drøsselbjerg er stadig 'hyperaktive' og sidder tæt på 20 tavler. Jeg har ikke fodret dem i en måned og de har stadig fyldte tavler.
De er ude før mig om morgenen, og hvis solen rammer stadet er de ikke til at styre.

En arbejder i hækken samler ind - 27.9.
Der er stadig hvepse der nasser i alle staderne. Vagtbierne holder dem væk så godt de kan, men når jeg letter på låget er der hvepse i foderspanden.

Gyngen i solstråle med morgendis
I weekenden er det tid til at sætte mjødproduktionen i gang. Vi ofrer 10 kg honning til mjødguden. Bryggeren har købt råvarer og jeg leverer honning fra forårshøsten.

lørdag den 19. september 2015

Skovhonning på glas og fodring med lille hjælper

I dag var tiden til at tappe sensommerhonningen fra skoven på glas. Konsistensen er cremet og stadig med en kraftig duft. Lille hjælper var på besøg, så det passede godt med at tappe idag.

Lille hjælper sætter etiket på låget
Honningen har stået i spanden en måned og er kun forsigtigt omrørt med slev en gang om dagen.

Cremet konsistens med tydelige lyse 'krystalstriber'
Efter færdigt arbejde er det tid til en honningmad. De godt 11 kg blev omsat til 26 glas. Spændende om honningen holder sig flydende eller om den krystalliserer i løbet af efteråret.

Mormors hjemmebag med nyaftappet honning
Senere på dagen var vi ude og fodre og tilse et par af familierne. Rødt trugstade er ved at komme sig efter længe at have virket lidt 'stille'. Her er nyklækket yngel på lille efterårstur.


Vi kikkede også til kuglestadet, men de har stadig masser af foder. De har i alt fået 10 kg, mens de andre familier har fået noget mere. Og de har masser af forseglet honning. Det er lidt besværligt at få de runde tavler op. Bierne har ikke bygget helt regelmæssigt og det betyder, at bierne 'skrælles af tavlen' når den tages op. Gælder især de største ringe i midten.

To biavlere i passende mundering

søndag den 13. september 2015

Biplanter, kuglestadet og de sidste humlebier

I onsdags havde Aldi 'udsalg' af biplanter til 10,- stykket. Vi købte 12 stk til at sætte i vores to haver. Altså mere af det Lotte kalder 'biernes lørdagsslik'.

Bistauder klar til at komme i jorden
Kuglestadet er fuldt udbygget og familien sidder tæt. De er stadig aktive der er en del forseglet honning i tavlerne.


Største tavle med forseglet yngel og nektar uden om. Yderst forseglede celler
Humlebierne er her stadig. Ikke mange og jeg går ud fra det er dronningerne der er ved at gøre klar til at finde et passende sted at overvintre. De fylder depoterne op, mens der stadig er nektar at få.Og så er vinterfordringen pågående med fem kilo ad gangen. Det røde trugstade har virket meget stille. Nærmest ingen aktivitet. Et eftersyn viste en lille familie med kun yngel på tre tavler, men masser af foder. Jeg har sat en jomfutavle ned bag yngellejet for at se om det kn få mere gang i æglægningen.

Hvepsene er pågående ved alle staderne. De forsøger at tiltvinge sig adgang, men de afvises ret konsekvent. 

mandag den 7. september 2015

Hvepseslaget i skoven

De sidste uger har hvepsene været meget aktive omkring flyvebrættet i bistaderne. Lige nu summer de især flittigt ved det stade, hvor jeg fodrer med sukkervand.
Men de er også ved de andre stader.
På filmen herunder har bierne overtaget og får smidt en hveps ud. Læg mærke til, hvordan en vagtbi får fat i hvepsen, efter den har været indenfor et par gange. Den slæbes og flyves væk. Jeg er i tvivl om den er stukket eller bare bortvises.

søndag den 6. september 2015

De trækker stadig flittigt og salg af lokal honning

Bierne på Drøsselbjerg er ikke til at styre. Jeg har nævnt det før og gentager gerne mig selv. Fra tidlig morgen til sen aften er bierne ude og fouragere. I dag kikkede jeg stadet igennem og målet var at presse familien sammen på 10 rammer i et magasin. Det måtte jeg opgive. De sidder på 20 tavler. Der er yngel i 6-7 tavler. Mest forseglet. Og så pollen/honning i to tre tavler og honning/sukkervand i de sidste 10-12 tavler.Idag fjernede jeg de mange Kongelys i rosenbedet. De er stort set afblomstret. Humlebierne har været flittige gæster, men de er væk for i år. Jeg har ikke tidligere set bier i Kongelys, men idag da de afklippede blomsterstande lå på jorden, ja så var de der....

Pollensamler på arbejde i Kongelys
Måske kunne jeg have udskudt fodringen og have høstet en tredie gang? En overvejelse til næste år.
Også det lille overvintringsstade er virkelig kommet i gang. Bierne sidder tæt og virker også til at være aktive. Men en stor familie kræver mere foder og jeg har fodret dem igen idag med 4 kg sukker vand. Da jeg løftede på et par tavlerne virkede de ret lette.

Overvintringssatde med fodertaske til højre 
Lotte har klippet lavendelbuskene og nu er afklip lagt til tørre. De skal bruges i røgpusteren til næste år. Et alternativ til den fynske tobak man kan købe hos materialforhandleren.

Lavendelbundter lagt til tørre i carport
På Drøsselbjerg prøver vi også at sælge honningen fra de flittige bier. Skilt ude ved vejen. Idag solgte vi fx tre glas;-).
Vi må også have et skilt ud ved vejen i skoven.

Storebælt anes i baggrunden
Og så er sensommerhonningen ikke klar til glas endnu. Den er mere cremet, men ikke moden.

onsdag den 2. september 2015

Foredrag med Dave Goulson og fodring

Hvis du har lyst til lidt fagligt input om bier og sprøjtemidler er chancen her. En times foredrag på YouTube med prof. Dave Goulson. Den engelske biolog der har skrevet den fantastiske, 'Humlen ved det hele'. Foredraget handler om pesticider og neonikotinoider og deres betydning for bierne. En ren gyser.


Alle familierne er behandlet med myresyre og fodringen fortsætter den næste måneds tid.
Der er lidt forskel på, hvor hurtige bierne er til at tømme spanden med sukkervand.
Når der kommer en varm periode vil jeg danne mig et overblik over familierne; hvordan ser det ud med yngel, er der en dronning og endelig nærme mig det antal tavler bierne skal overvintre på?
Jeg har lidt drilleri med, at få fjernet overvintringstavlerne fra sidste år på opstablingsstadet i Drøsselbjerg. Jeg har for sent fået flyttet tavlerne ogg nu har bierne fyldt dem med vinterfoder. Jeg har prøvet at 'isolere' tavlerne alene over de andre tavler i håbet om at bierne ville flytte foderet længere ned i stadet. Det er ikke sket. Vi får se.

En af Goulsons bumblebees 
Jeg rør stadig i den aftappede sensommerhonning og venter på, at den bliver klar til at hælde på glas.

En anden mediehistorie er Morten D. D.'s beskrivelse i Natursyn af forholdet mellem vilde bier og honningbier, http://www.dr.dk/p1/natursyn/natursyn-2015-08-24. Han er skeptisk overfor honningbierne og mener de truer de vilde bier på 'levebrødet'. Pointerne er lidt skarptskårne, men ikke uinteressante.